Tin TứcHoạt động Sở Du lịch

Tin TứcHoạt động Sở Du lịch

Cập nhật:Thứ 5, 18/08/2016

Tin TứcHoạt động Sở Du lịch


Sáng 18/8/2016 tại Rạp chiếu phim Ninh Bình, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đ/c Trương Cộng Hòa, TUV, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh dự và trực tiếp truyền đạt nội dung cơ bản của Nghị quyết. Dự hội nghị còn có đ/c Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở VHTTDL; các đồng chí trong BCH Đảng bộ Sở và 180/214 đảng viên đang công tác, sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị các đại biểu đã được đ/c Trương Cộng Hòa, TUV, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh thông tin những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết đại hội XII của Đảng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong 5 năm (2011 – 2015) và phương hướng nhiệm vụ trong 5 năm (2016 – 2020); những điểm mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về văn hóa, quốc phòng – an ninh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở nhấn mạnh: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là sự kiện chính trị, có ý nghĩa trọng đại định hướng, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Ban Chấp hành Đảng bộ Sở xác định việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí đề nghị ngay sau Hội nghị, cấp ủy các Chi bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt Nghị quyết trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, gắn việc triển khai Nghị quyết với các phong trào thi đua của từng đơn vị. Đảng viên trong Đảng bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu các chuyên đề, xây dựng nhiệm vụ chính trị cho cá nhân, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.


Sáng 18/8/2016 tại Rạp chiếu phim Ninh Bình, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đ/c Trương Cộng Hòa, TUV, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh dự và trực tiếp truyền đạt nội dung cơ bản của Nghị quyết. Dự hội nghị còn có đ/c Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở VHTTDL; các đồng chí trong BCH Đảng bộ Sở và 180/214 đảng viên đang công tác, sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc.