Quần thể danh thắng Tràng An sau 2 năm được vinh danh