Hội nghị biểu dương gia đình tiêu biểu tỉnh Ninh Bình năm 2016

Thiết thực hưởng ứng Kỷ niệm 15 năm ngày Gia đình Việt Nam, sáng ngày 28/6/2016, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình tiêu biểu tỉnh Ninh Bình năm 2016.

 

Đồng chí Bùi Thành Đông, TUV, Giám đốc Sở VHTTDL,

Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Bùi Thành Đông, TUV, Giám đốc Sở VHTTDL, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có gần 100 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh; Lãnh đạo UBND, ban chỉ đạo công tác gia đình các huyện, thành phố; các đồng chí cán bộ, tình nguyện viên công tác gia đình; đặc biệt là đại biểu lãnh đạo các địa phương điển hình làm công tác gia đình và 24 đại biểu đại diện các gia đình tiêu biểu của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Thành Đông, giám đốc Sở VHTTDL nhấn mạnh: Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi duy trì nòi giống và là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển đất nước, góp phần lưu giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Để quốc gia dân tộc tồn tại và phát triển cần quan tâm xây dựng, chăm sóc và bảo vệ mỗi gia đình nói riêng và toàn xã hội nói chung. Thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam tiên tiến, bắt đầu từ những việc làm thiết thực của mỗi cá nhân; Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm đầu tư cho gia đình là đầu tư cho sự phát triển bền vững, huy động sự đóng góp của toàn xã hội cho công tác gia đình; Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, lồng ghép nội dung công tác gia đình với xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, làng văn hóa; Tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng người dân Ninh Bình phát triển toàn diện, tạo môi trường xã hội lành mạnh để các gia đình phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc…

Đồng chí Trần Việt Phương, Phó giám đốc Sở VHTTDL báo cáo kết quả công tác gia đình

Báo cáo kết quả công tác gia đình, đồng chí Trần Việt Phương, Phó giám đốc Sở VHTTDL khẳng định: Những năm qua tỉnh Ninh Bình luôn ưu tiên, quan tâm đảm bảo nguồn lực cho công tác gia đình. Thực hiện chức năng là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiều đề án về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, như: Đề án nâng cao chất lượng các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững; Đề án kiện toàn, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp; Đề án xây dựng dữ liệu cơ sở về gia đình; Xây dựng kế hoạch PCBLGĐ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh… Bên cạnh đó, các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh đã tích cực lồng ghép nội dung Chiến lược phát triển gia đình, Luật PCBLGĐ vào kế hoạch, chương trình công tác; xây dựng các Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; tổ chức các hoạt động thiết thực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng bạo lực trong gia đình.

Quang cảnh Hội nghị

Đến nay, 03 mục tiêu và 12 chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã và đang được triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Mô hình can thiệp PCBLGĐ, các câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững đã được triển khai nhân rộng trong toàn tỉnh. Bạo lực gia đình có chiều hướng giảm về số lượng, tính chất và mức độ vi phạm; giảm số hộ gia đình có người mới mắc tệ nạn xã hội, nhờ đó đã đẩy lùi nhiều “điểm nóng” về ma túy, mại dâm. Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế được đặc biệt quan tâm; Chương trình giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện; Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chính sách người có công được thực hiện có hiệu quả; Các hoạt động bảo vệ môi trường thu hút các thành viên gia đình và cộng đồng hưởng ứng.

Tính đến 2015, toàn tỉnh có 239.408/279.031 (đạt 85,8%) hộ gia đình đạt và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa; 95% hộ gia đình có người trong độ tuổi sinh đẻ được tuyên truyền và thực hiện đúng chính sách dân số/kế hoạch hóa gia đình; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,5%; Tổ chức các lớp dạy nghề, giải quyết việc làm cho gần 19.000 lao động/năm; Hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương, xây mới và sửa chữa 4.460 căn nhà cho gia đình chính sách và gia đình khó khăn về nhà ở…

Đại biểu tham luận, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc

Đại biểu dự Hội nghị đã tích cực trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, bền vững như: Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và họ hàng nội ngoại; Vợ chồng luôn yêu thương, tôn trọng nhau, cha mẹ làm gương cho các con và quan tâm chăm sóc, dạy dỗ các con; Xây dựng gia đình hạnh phúc gắn liền phát triển kinh tế. Bên cạnh đó chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú, gương mẫu đi đầu, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, gắn kết cuộc sống gia đình trong cộng đồng xã hội…

Đồng chí Bùi Thành Đông, TUV, Giám đốc Sở VHTTDL, Phó trưởng ban thường trực

Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh trao Giấy khen cho các gia đình tiêu biểu tỉnh Ninh Bình năm 2016

Cũng tại Hội nghị này, Sở VHTTDL đã trao tặng Giấy khen cho 24 gia đình tiêu biểu tỉnh Ninh Bình năm 2016, ghi nhận và biểu dương các gia đình tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong xây dựng đời sống văn hóa; xóm, phố văn hóa; gia đình ấm no, hạnh phúc./.