Thể ThaoTin Thể thao

Thể ThaoTin Thể thao

Cập nhật:Thứ 3, 15/12/2015

Thể ThaoTin Thể thao


Hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Thể dục Thể thao (27/3/1946 – 27/3/2016), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản hướng dẫn Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao các huyện, thành phố và Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tổ chức các hoạt động TDTT chào mừng. Theo đó các hoạt động tập trung vào một số nội dung:

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2015 thu hút đông đảo nhân dân tham gia

Tổ chức tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam. Đây là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài trong toàn nghành ôn lại truyền thống của ngành Thể dục thể thao trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhà nước về công tác TDTT hiện nay.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam tiến hành tại cơ sở gắn với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tổ chức các hoạt động và thi đấu TDTT phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân, nhằm thu hút đông đảo các đối tượng tham gia. Thi đấu các môn như: Việt dã, Cầu lông, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng bàn, Quần vợt, Võ vật, các môn thể thao truyền thống, môn thể thao dân tộc như bắn nỏ, đẩy gậy…

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan, treo băng zôn tại trụ sở làm việc, địa điểm thi đấu thể thao…

Hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Thể thao Việt Nam và tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016 vào ngày 26/3 nhằm động viên mỗi cán bộ, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên thể dục thể thao ở cơ sở quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đất nước và của địa phương./.        


Hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Thể dục Thể thao (27/3/1946 – 27/3/2016), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản hướng dẫn Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao các huyện, thành phố và Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tổ chức các hoạt động TDTT chào mừng. Theo đó các hoạt động tập trung vào một số nội dung: